Privacy statement

Omdat wij als webshop in verband met de verkoopovereenkomst en verzending persoonsgegevens mogen vragen en verwerken, moeten we met ingang van 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Betrouwbaar en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens is enorm belangrijk.

In verband met de AVG moeten we aangeven waarom en hoe lang we de gegevens bewaren. Het gaat om algemene gegevens, uitsluitend nodig om de koopovereenkomst kunnen afsluiten, om de bezorging goed te regelen en de betaling te kunnen controleren en eventuele retourbetalingen te kunnen doen. Voor de belastingen bewaren we de gegevens 5 jaar.  

U kunt de persoonsgegevens die we van u bewaren inzien en u mag vragen om ze aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen (mail daarvoor info@goodfibrations.nl). De bestelgegevens kunnen niet worden verwijderd. De informatie die de klant verstrekt gebruiken wij uitsluitend voor onze administratie en correspondentie met de klant en zal nooit zonder toestemming voor commerciele doelstellingen aan derden worden verstrekt.  

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware en emailverkeer

Onze webwinkel is door Experius ontwikkeld met software van Magento en als webhost en voor het zakelijke emailverkeer is gekozen voor Byte. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Experius heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Experius is op basis van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Experius houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Nieuwsbrieven

Klanten mogen wij een nieuwsbrief sturen met algemene en productinformatie. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. We hebben daartoe een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten. 

Betalingsverkeer

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow; zij verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 

Verzending

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Seriously Good. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Seriously Good uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Cookies

Op onze site geplaatste cookies hebben uitsluitend tot doel de werking van de site en de afhandeling van de bestellingen te verbeteren. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Meer informatie

Onze gegevens: Goodfibrations vof
p/a Vinkenburgstraat 46, 3512 AB  Utrecht
Telefoonnummer: 030-2936425
E-mailadres: info @ goodfibrations.nl

Voor meer informatie raadpleeg de Algemene Voorwaarden.